Free Access

Table I.

Primers used to clone pmp plasmid standards used in RT-PCR.

Gene Forward primer (5′-3′)* Reverse primer (5′-3′)* Amplicon size (bp)
pmp1B GACGACGACAAGATCTCGATTACAGTATTTGGAGAAC GAGGAGAAGCCCGGTTTAGAATATCATACGTGCGCCGCAGTTAG 5351
pmp2A GACGACGACAAGATTTCACTCGCACCACTGACTC GAGGAGAAGCCCGGTTTAGAAACTTAGAGATATACCACC 2792
pmp3E GACGACGACAAGATTTTTACCTCTATTCTCGGAAGCC GAGGAGAAGCCCGGTCTAAAAAATTAACGAGCTCCCTGC 2937
pmp4E GACGACGACAAGATCGAACTCATTTGCCTTGCTAAG GAGGAGAAGCCCGGTCTAAAATTGTAATTCACTTG 2807
pmp5E ATAAGACCTGAGAAAACGATATGAAATCCAC AGTTGCTAGAGAGTTTAGAAGGAAAGTTTGCCCCCAG 1114
pmp6H GACGACGACAAGATTTGCTTATGCAGCTCGGGGTGG GAGGAGAAGCCCGGTTTAGAATGTGCCTTGCAAGCCTGTGATG 2930
pmp7G GACGACGACAAGATTAACGGCGACCTTAGAGAGATGTTTC GAGGAGAAGCCCGGTTTAGAATCGAAATTTACTTCCTAC 3002
pmp10G GACGACGACAAGATTGACGGCTCTACAGGGACC GAGGAGAAGCCCGGTTTAACGAAGTTCGCCATTGCCTGA 2408
pmp11G GACGACGACAAGATTCTGGCAACTGGATTCAACGGC GAGGAGAAGCCCCGGTTTAAAAATGCACCCTGCTG 2495
pmp13G GACGACGACAAGATCACGAACAGTGAGCCATTCAATC GAGGAGAAGCCCGGTTTAGAAGCCAAATTGACTGAAGAGC 2399
pmp14G GACGACGACAAGATCGACGCAAACGGAGCATTCAG GAGGAGAAGCCCGGTTTAGAATGCGACCTTAGCG 2699
pmp15G GACGACGACAAGATAAGCTCTAGCGATAATTACGATGG GAGGAGAAGCCCGGTTTAGAATTTGTATCTACCC 4110
pmp16G GACGACGACAAGATCTCCTATGCAGGCAAAGATTCTCC GAGGAGAAGCCCGGTTTACAAGCCAAATTGACTGAAGAGC 2321
pmp17G GACGACGACAAGATCTCCTTTGCAGGGAAAGATTCAGG GAGGAGAAGCCCGGTTTAGGTTCGTGAAGATCCCCTGAGC 2324
pmp18D GACGACGACAAGATGTCTACATTTTCTCACTCCG GAGGAGAAGCCCGGTTTAGAAGATCAAGCGCATACCACAATTC 4598
omp1 CATATGCCTGTAGGGAACCCAGCTGAACC GGGCGAATTCTTATGCGAATGGAT 1245
16S GGCGGCGTGGATGAGGC GAGTGTACTCCTCAGGCGGCA 868
*

For constructs cloned into pET30-Ek/Lic vector: forward primers contain 5′-GACGACGACAAGAT-3′; and reverse primers contain 5′-GAGGAGAAGCCCGGT-3′.