Download citation

The pathogenic equine streptococci

Vet. Res., 35 4 (2004) 397-409
DOI: https://doi.org/10.1051/vetres:2004025