Download citation

Coliform mastitis

Vet. Res., 34 5 (2003) 507-519
DOI: https://doi.org/10.1051/vetres:2003022